Wat is straling?

Veel mensen zijn zich inmiddels bewust van de enorme toename van elektrosmog en maken zich terecht zorgen over de gevolgen die dat heeft op onze gezondheid.

De elektro magnetische frequenties van elektrische apparatuur en mobiele communicatie worden door het water opgenomen en doorgegeven. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat niet alleen de gebruikte frequenties van mobiele netwerken zelf in ons water worden opgeslagen, maar ook afgeleide lage frequenties tussen 0 en 30 Hertz. Hertz staat voor het aantal trillingen per seconde. ( Ons elektriciteitsnetwerk is bijvoorbeeld 50 Hertz ).

Dat is precies het gebied waar ook het menselijk lichaam op functioneert (0 tot 30 Hertz*)!

Onderzoek heeft uitgewezen dat iedere technische frequentie die door apparatuur wordt uitgezonden tot gevolg heeft dat er daardoor in het water 3 frequenties worden opgenomen. De uitgezonden frequentie zelf, een hogere frequentie en een lagere frequentie. Vergelijk het met een piano waarbij je een toon aanslaat. In een hoger octaaf en een lager octaaf begint dezelfde toon in een andere trillingsfrequentie mee te resoneren.

Welke invloed heeft straling op ons lichaam?

De technische frequenties werken met name storend op onze biologische processen omdat de richting van de zogenaamde elektromagnetische impuls tegengesteld kan zijn aan de richting van het aardmagnetisch veld. Het gevolg is dat de golfbeweging, die in de natuur gebruikelijk rechtsdraaiend is en waarop het functioneren van ons lichaam is gebaseerd, een andere richting krijgt en linksdraaiend kan worden. Inmiddels is in medisch onderzoek aangetoond dat deze omkering de oorzaak is dat basisfuncties in de cel blokkeren. De celstofwisseling wordt ernstig verstoord. 

Een tweede oorzaak van de grote verstoring door draadloze communicatie ( bij mobiele telefoons, de draadloze huistelefoon - het dect principe, draadloze LAN en Bluetooth) is dat het signaal gepulst is. Het signaal wordt als het ware in kleine brokjes geknipt en in het ontvangstapparaat weer aan elkaar geknoopt. Het onnatuurlijke abrupte (steile) karakter van begin en einde van deze signaalbrokjes is al sterk belastend voor het lichaam. Bovendien veroorzaakt deze pulsering van het signaal een groot aantal, zeer dicht bij elkaar liggende frequenties. Ze verstoren het lichaam dus met veel meer frequenties dan de draagfrequentie van het ene signaal zelf.

Kortom: in ons water, zowel oppervlaktewater, leidingwater, flessenwater en ons lichaamswater, worden door elektrische apparatuur en mobiele communicatie technieken zeer veel frequenties tussen 0 en 30 Hertz opgenomen. Dit zijn technische frequenties, met een ander karakter dan natuurlijke frequenties, waardoor ze verstorend werken op de biologische frequenties die onze lichaamsprocessen sturen.

Er komen steeds meer technische frequenties die cruciale lichaamsfrequenties verstoren.